W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy.

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-24.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Gminne Centrum Kultury i Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo:

- część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Janusz Pancerz. Kontakt: sekretariat@gckis.trzebnica.pl, tel. 71 312 09 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy odpowiada Janusz Pancerz, sekretariat@gckis.trzebnica.pl, tel.71 312 09 47.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury i Sztuki
ul. Prusicka 12

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością:

- w budynku znajduje się winda umożliwiająca przemieszczanie się na wyższe piętra

- na parterze znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

- przez budynkiem znajduje się parking, nie ma wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych, jednak dojazd do ogółu miejsc jest dogodny

- do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym

Kino Polonia
ul. Prusicka 12

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością:

- wejście do budynku nie ma progów ani innych nierówności, drzwi dostosowane dla osób poruszających się na wózkach

- przy sali kinowej znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

- pierwszy rząd miejsc w sali kinowej nie wymaga wejścia na schody

- dojście do kolejnych rzędów za pomocą szerokich schodów, wyposażonych w poręcze


Sala Retro
ul. Prusicka 12

- sala znajduje się wewnątrz budynku Gminnego Centrum Kultury i Sztuki, na parterze

- przy wejściu znajduje się podjazd ułatwiający wejście na Sale osobom poruszającym się na wózkach


Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Prusicka 12 (wewnątrz budynku Gminnego Centrum Kultury i Sztuki)

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością:

- działy biblioteczne znajdują się na parterze

- na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android oraz mObywatel w wersji dla systemu iOS.