W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Udostępnianie informacji publicznej

XML

Treść

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Centrum Kultury i Sztuki jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902)

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Gminne Centrum Kultury i Sztuki powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Gminne Centrum Kultury i Sztuki w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. 

Gminne Centrum Kultury i Sztuki może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

- żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
- Gminne Centrum Kultury i Sztuki nie dysponuje żądaną informacją;
- istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Gminnemu Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- przesłać pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury i Sztuki, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
- złożyć osobiście w sekretariacie: Gminne Centrum Kultury i Sztuki, ul. Prusicka 12, pokój nr 202.
- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gckis.trzebnica.pl